echo serca

Jak przebiega diagnostyka kardiologiczna?

Kardiologia to dziedzina medycyny zajmująca się wrodzonymi i nabytymi schorzeniami i wadami układu sercowo-naczyniowego, ich rozpoznawaniem i leczeniem.

Diagnostyka kardiologiczna rozpoczyna się u lekarza pierwszego kontaktu, który zbiera szczegółowy wywiad oraz przeprowadza badania fizykalne. Po stwierdzeniu objawów wskazujących na nieprawidłowości w działaniu układu sercowo-naczyniowego lekarz powinien skierować do specjalisty kardiologa.

Odpowiednio zaplanowana i przeprowadzona diagnostyka kardiologiczna pozwala na dobranie leczenia odpowiedniego dla każdego pacjenta. Połączenie badań czynnościowych oraz obrazowych umożliwia całościową ocenę budowy i stanu mięśnia sercowego oraz naczyń- żył i tętnic, a analiza lekarska badań dostarcza informacji o ewentualnych wadach w działaniu i strukturze serca.

Profesjonalna opieka kardiologa jest kluczowa dla ograniczenia niekorzystnych skutków chorób sercowo-naczyniowych. W Centrum Medycznym ARGO mogą Państwo liczyć na dostępne, rzetelne wsparcie specjalistyczne oraz sprawne przeprowadzenie zaleconej diagnostyki.

Jakie badania kardiologiczne wykonać? – podstawowa diagnostyka kardiologiczna

Wśród dostępnych badań diagnostycznych w naszym Centrum Medycznych są:

EKG spoczynkowe

EKG spoczynkowe, inaczej elektrokardiografia, jest zapisem elektrycznej czynności serca. Za jego pomocą możemy wykryć zaburzenia rytmu serca oraz jego nieprawidłową pracę. Elektrokardiografia spoczynkowa jest badaniem prostym, bezbolesnym i nie wiąże się z ryzykiem powikłań. Wykonywane jest przed każdą konsultacją kardiologiczną.

USG serca (echokardiografia) przezklatkowe

Badanie echo serca jest podstawowym badaniem diagnostycznym wykonywanym przez lekarza specjalistę. Pozwala ono obejrzeć strukturę budowy narządu, ocenić pracę jego konkretnych struktur. W opisie badania uwzględnia się budowę serca i naczyń krwionośnych z ewentualnymi wadami, mierzy parametry opisujące pracę serca, ocenia przepływ krwi w obrębie przedsionków i komór serca, dużych naczyń sercowych i naczyń wieńcowych oraz sprawdza prawidłowość pracy zastawek serca.

Holter EKG

Holter EKG jest urządzeniem wykorzystywanym w diagnostyce kardiologicznej. Umożliwia ono 24 godzinny pomiar elektrycznej czynności serca (u niektórych pacjentów holter zakładany jest na kilka dni). Analizując dobowy zapis EKG pacjenta lekarz jest w stanie ocenić nieprawidłowości w pracy serca i zdiagnozować ewentualne zaburzenia, które są niewidoczne w spoczynkowym badaniu EKG.

Holter ciśnieniowy

Holter ciśnieniowy (holter RR) jest urządzeniem, które umożliwia przeprowadzanie diagnostyki kardiologicznej. Monitoruje ono wartość ciśnienia tętniczego przez całą dobę, a wynik umożliwia lekarzowi wykryć nieprawidłowości pracy serca oraz dobrać odpowiednie leczenie. Analiza wyniku pozwala określić jak często w ciągu doby u pacjenta występują nieprawidłowości poziomu ciśnienia, a wynik nie jest narażony na “efekt białego fartucha”, który może się pojawić podczas badania w gabinecie lekarskim.

USG naczyń obwodowych (USG Doppler)

USG Doppler jest badaniem diagnostycznym umożliwiającym ocenę stanu naczyń krwionośnych: żył i tętnic oraz ich pracę. Dzięki badaniu można zdiagnozować: zakrzepy, tętniaki, niewydolność żylną, chorobę tętnic obwodowych, wady zastawek serca. Badanie jest nieinwazyjne i bezbolesne. Nie wyróżnia się żadnych przeciwwskazań do wykonania badania. Specjalista ocenia przepływ krwi w naczyniach, badanie trwa 20-40 minut i opis jest wydawany od ręki.

Skip to content