Poradnia kardiologiczna w Łodzi

Badania

Badanie echo serca jest podstawowym badaniem diagnostycznym wykonywanym przez lekarza specjalistę. Pozwala ono obejrzeć strukturę budowy narządu, ocenić pracę jego konkretnych struktur. W opisie badania uwzględnia się budowę serca i naczyń krwionośnych z ewentualnymi wadami, mierzy parametry opisujące pracę serca, ocenia przepływ krwi w obrębie przedsionków i komór serca, dużych naczyń sercowych i naczyń wieńcowych oraz sprawdza prawidłowość pracy zastawek serca. czytaj więcej

Holter EKG jest urządzeniem wykorzystywanym w diagnostyce kardiologicznej. Umożliwia ono 24 godzinny pomiar elektrycznej czynności serca (u niektórych pacjentów holter zakładany jest na kilka dni). Analizując dobowy zapis EKG pacjenta lekarz jest w stanie ocenić nieprawidłowości w pracy serca i zdiagnozować ewentualne zaburzenia, które są niewidoczne w spoczynkowym badaniu EKG. czytaj więcej

Holter ciśnieniowy (holter RR) jest urządzeniem, które umożliwia przeprowadzanie diagnostyki kardiologicznej. Monitoruje ono wartość ciśnienia tętniczego przez całą dobę, a wynik umożliwia lekarzowi wykryć nieprawidłowości pracy serca oraz dobrać odpowiednie leczenie. Analiza wyniku pozwala określić jak często w ciągu doby u pacjenta występują nieprawidłowości poziomu ciśnienia, a wynik nie jest narażony na “efekt białego fartucha”, który może się pojawić podczas badania w gabinecie lekarskim. czytaj więcej

EKG spoczynkowe, inaczej elektrokardiografia, jest zapisem elektrycznej czynności serca. Za jego pomocą możemy wykryć zaburzenia rytmu serca oraz jego nieprawidłową pracę. Elektrokardiografia spoczynkowa jest badaniem prostym, bezbolesnym i nie wiąże się z ryzykiem powikłań. Wykonywane jest przed każdą konsultacją kardiologiczną.

Lekarze

Skip to content