agnieszka biskup_stomia

Opieka stomijna jest to opieka pielęgniarki stomijnej – mgr  Agnieszki Biskup, pracującej w Klinice Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej –  Centralny Szpital Weteranów na placu Hallera.

Opieka stomijna przeznaczona jest dla osób z problemami jelit, stomią , przetokami. Ważne jest, żeby wiedzieć o stomii jak najwięcej i umieć ją prawidłowo pielęgnować. Wizyta pielęgniarska stomijna zawiera przede wszystkim:

  • pielęgnację stomii z wymianą sprzętu stomijnego,
  • usuwanie szwów ze stomii,
  • doradztwo w zakresie doboru odpowiedniego sprzętu stomijnego,
  • profilaktykę powikłań okołostomijnych,
  • dopasowanie pasa brzusznego,
  • leczenie ran, odparzeń okołostomijnych,
  • irygację

Ponieważ nie wszyscy pacjenci są w stanie dojechać na wizytę do ARGO, istnieje możliwość pielęgniarskich wizyt domowych (pielęgnacja stomii, lewatywa, cewnikowanie, iniekcje).

Bardzo ważna jest również odpowiednia dieta dla pacjentów ze stomią.

Dla różnego rodzaju stomii zalecane są różne rodzaje worków stomijnych:
• kolostomia – worki zamknięte tzw. kolostomijne z filtrem
• ileostomia – worki otwarte tzw. ileostomijne z filtrem
• urostomia – specjalne worki do przetoki moczowej

Ze względu na różne rodzaje stomii są różne zalecenia pielęgniarskie. Wizyta bez irygacji trwa min.30 min. Bardzo ważna jest codzienna pielęgnacja stomii. Ważne jest, by wiedzieć jak najwięcej o pielęgnacji stomii. Wiedza ta daje pacjentowi poczucie bezpieczeństwa i większą pewność siebie.

Z pewnością wiedza mgr Agnieszki Biskup sprawi, że pacjenci odczują większy komfort i pewność, że prawidłowo pielęgnują stomię.

Skip to content