Badanie histopatologiczne

Jest to badanie laboratoryjne wykonywane w celu oceny oraz diagnozy zmian m.in. nowotworowych w tkankach. Polega ono na podaniu znieczulenia miejscowego, pobraniu wycinka tkanki przez lekarza, a następnie badanie mikroskopowe materiału. Specjalista może zdecydować o konieczności zrobienia badania histopatologicznego w przypadku podejrzenia chorób nowotworowych, a po otrzymaniu wyniku podjąć odpowiedni proce leczenia. Do badania są wysyłane również zmiany usunięte na wizycie chirurgicznej, takie jak kaszaki, włókniaki, tłuszczaki, aby skontrolować czy są pozbawione komórek nowotworowych.

Skip to content