Czym jest USG Doppler?

USG Doppler jest badaniem diagnostycznym umożliwiającym ocenę stanu naczyń krwionośnych: żył i tętnic oraz ich pracę. Dzięki badaniu można zdiagnozować: zakrzepy, tętniaki, niewydolność żylną, chorobę tętnic obwodowych, wady zastawek serca. W Centrum Medycznym ARGO USG jest wykonywane przez specjalistę radiologa i dotyczy ono:

  • żył i tętnic kończyn górnych,
  • żył i tętnic kończyn dolnych,
  • tętnic szyjnych,
  • naczyń brzusznych,
  • naczyń nerkowych,
  • żył i tętnic doczaszkowych,
  • żył i tętnic domózgowych.

Badanie jest nieinwazyjne i bezbolesne. Nie wyróżnia się żadnych przeciwskazań do wykonania badania. Specjalista ocenia przepływ krwi w naczyniach, badanie trwa 20-40 minut i opis jest wydawany od ręki.

Na czym polega badanie USG Dopper?

Ultrasonografia dopplerowska jest wykonywana za pomocą aparatu do USG i specjalnej głowicy. Wykorzystywany jest efekt Dopplera, który sprawia, że fala ultradźwiękowa wysyłana przez głowicę aparatu USG przenika ciało, a następnie odbija się od będącej w ruchu krwi i powraca do głowicy. Badaniu towarzyszy charakterystyczny szum przepływającej krwi, a zmiany w działaniu naczyń są widoczne na monitorze urządzenia: lekarz widzi gdzie przepływ jest wolniejszy, albo krew się cofa.

Kiedy warto wykonać badanie dopplerowskie?

Wskazania do przeprowadzenia badania to przede wszystkim zmiany miażdżycowe, choroby zatorowe i podejrzenie tętniaków. Jest również zalecane pacjentom, u których występują zmiany nowotworowe oraz przy podejrzeniu innych zmian patologicznych skutkujących nieprawidłowym przepływem krwi w naczyniach. Można w ten sposób zapobiec groźnym powikłaniom takim jak udar mózgu, zatorowość płucna czy zawał serca.

Skip to content