„Stopa cukrzycowa 1”  (5 godzin)

Wykład: stopa cukrzycowa. Podstawy rozpoznania i leczenia w świetle aktualnych wytycznych.

Wykład: badanie pacjenta, ocena zagrożenia, zaplanowanie leczenia.

Przerwa kawowa.

Warsztaty praktyczne: pomiar WKR, ocena neuropatii.

Prezentacja podologiczna: zabiegi podologiczne w cukrzycy.

Przegląd asortymentu opatrunków i preparatów.

Przerwa kawowa.

Warsztaty z pacjentem (2 chorych z zespołem stopy cukrzycowej).

„Stopa cukrzycowa 2”  (5 godzin)

Wykład: stopa cukrzycowa. Podstawy rozpoznania i leczenia w świetle aktualnych wytycznych.

Wykład: wybrane metody terapeutyczne: podciśnienie, biochirurgia, tlenoterapia, odciążenie stopy.

Przerwa kawowa.

Warsztaty praktyczne: techniki prawidłowego odciążenia.

Prezentacja podologiczna: zasady zapobiegania powstawaniu ran stopy cukrzycowej. Opieka podologiczna i samoopieka.

Przegląd asortymentu opatrunków i preparatów.

Przerwa kawowa.

Warsztaty z pacjentem (2 chorych z zespołem stopy cukrzycowej).

„Stopa cukrzycowa 3”  (5 godzin)

Wykład: stopa cukrzycowa. Podstawy rozpoznania i leczenia w świetle aktualnych wytycznych.

Wykład: wybrane elementy opieki diabetologicznej na chorym ze stopą cukrzycową: wyrównanie glikemii, dieta, kontrola powikłań.

Przerwa kawowa.

Warsztaty praktyczne: aplikacja opatrunku podciśnieniowego i biochirurgicznego.

Prezentacja podologiczna: zabiegi podologiczne w cukrzycy.

Przegląd asortymentu opatrunków i preparatów.

Przerwa kawowa.

Warsztaty z pacjentem (2 chorych z zespołem stopy cukrzycowej).

Inne szkolenia:

leczenie ran przewlekłych
owrzodzenia goleni
odleżyny
terapia larwalna
  • Umów szkolenie

    Termin każdego szkolenia jest ustalany indywidualnie z zainteresowaną grupą odbiorców. Podczas spotkania obecni są pacjenci zaproszeni przez dr Przemysława Lipińskiego i na ich ranach przeprowadzany jest warsztat opatrunkowy, czyli opracowanie rany w praktyce. Szkolenia prowadzą dr Przemysław Lipiński oraz mgr Danuta Tulikowska.

  • k.marszal@argo-med.pl
Skip to content