„Owrzodzenia goleni”  (5 godzin)
Wykład: owrzodzenia goleni. Podstawy rozpoznania i leczenia w świetle aktualnych wytycznych.
Przerwa kawowa
Warsztaty praktyczne: pomiar WKR, zasady kompresjoterapii.
Przegląd asortymentu opatrunków i preparatów
Przerwa kawowa
Warsztaty z pacjentem (2 chorych z owrzodzeniami goleni)

Inne szkolenia:

leczenie ran przewlekłych
stopa cukrzycowa
odleżyny
terapia larwalna
  • Umów szkolenie

    Termin każdego szkolenia jest ustalany indywidualnie z zainteresowaną grupą odbiorców. Podczas spotkania obecni są pacjenci zaproszeni przez dr Przemysława Lipińskiego i na ich ranach przeprowadzany jest warsztat opatrunkowy, czyli opracowanie rany w praktyce. Szkolenia prowadzą dr Przemysław Lipiński oraz mgr Danuta Tulikowska.

  • k.marszal@argo-med.pl
Skip to content