Czym jest holter EKG?

Holter EKG jest urządzeniem wykorzystywanym w diagnostyce kardiologicznej. Umożliwia ono 24 godzinny pomiar elektrycznej czynności serca (u niektórych pacjentów holter zakładany jest na kilka dni). Analizując dobowy zapis EKG pacjenta lekarz jest w stanie ocenić nieprawidłowości w pracy serca i zdiagnozować ewentualne zaburzenia, które są niewidoczne w spoczynkowym badaniu EKG wykonywanym przed wizytą lekarską. Badanie holterem EKG jest u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca oraz arytmią. Wskazaniem do badania mogą być występujące objawy:

  • omdlenia,
  • zawroty głowy,
  • kołatanie serca.

Na czym polega badanie holterowskie?

Zakładanie holtera EKG odbywa się w Centrum Medycznym. Elektrody będące częścią urządzenia są naklejane na klatkę piersiową pacjenta, w odpowiednich punktach, a aparatura rejestrująca badanie zostaje przyczepiona w pasie pacjenta, w specjalnym etui. Urządzenie jest wielkości telefonu komórkowego. W przypadku obfitego owłosienia na klatce piersiowej pacjent może być poproszony o jego zgolenie. Po włączeniu urządzenia wynik rejestruje się nieprzerwanie, przez całą dobę. Wskazane jest, aby pacjent zachował normalną dla siebie aktywność w ciągu dnia. 

Jak się przygotować do badania?

Badanie holterem ciśnieniowym nie wymaga specjalistycznych przygotowań.

Holter RR a holter EKG.

Zarówno holter EKG jak i holter ciśnieniowy służą do dobowej diagnostyki kardiologicznej. W obu badaniach wykorzystuje się specjalne aparaty: 

  • w EKG wykorzystywane są odprowadzenia z elektrodami, które umożliwiają zbadanie czynności elektrycznej serca,
  • w RR zakładany jest mankiet, który przez całą dobę mierzy ciśnienie tętnicze.
Skip to content