Czym jest holter ciśnieniowy?

Holter ciśnieniowy (holter RR) jest urządzeniem, które umożliwia przeprowadzanie diagnostyki kardiologicznej. Monitoruje ono wartość ciśnienia tętniczego przez całą dobę, a wynik umożliwia lekarzowi wykryć nieprawidłowości pracy serca oraz dobrać odpowiednie leczenie. Analiza wyniku pozwala określić jak często w ciągu doby u pacjenta występują nieprawidłowości poziomu ciśnienia, a wynik nie jest narażony na “efekt białego fartucha”, który może się pojawić podczas badania w gabinecie lekarskim.

Badanie holterowskie jest zalecane dla pacjentów:

  • u których lekarz określił możliwość występowania nadciśnienia tętniczego pierwszego stopnia (RR 140-159/90-99 mmHg),
  • których nadciśnienie tętnicze nie odpowiada na leczenie,
  • z objawami hipotensji (spadków ciśnienia),
  • chorujących na jaskrę i nadciśnienie tętnicze,
  • w ciąży, chorujących na nadciśnienie tętnicze.

Jak wygląda badanie holterem?

Holter RR jest wyposażony w mankiet zakładany na ramię i urządzenie rejestrujące, które zapisuje w pamięci każdy kolejny pomiar. W trakcie dobowego badania nie można ściągać mankietu, ani przekładać go na drugie ramię. Badanie jest podobne do klasycznego mierzenia ciśnienia, z tą różnicą, że wykonuje się automatycznie poprzez napompowanie mankietu w regularnych odstępach czasu: w ciągu doby co 15 minut, w nocy co 30 minut. 

Jak się przygotować do badania holterowskiego?

Badanie holterem ciśnieniowym nie wymaga specjalistycznych przygotowań. Wskazane jest, aby pacjent zachował normalną dla siebie aktywność w ciągu dnia. W dniu zakładania urządzenia warto założyć luźniejszą koszulkę z krótkim rękawem, co ułatwi założenie holtera.

Holter RR a holter EKG.

Zarówno holter EKG jak i holter ciśnieniowy służą do dobowej diagnostyki kardiologicznej. W obu badaniach wykorzystuje się specjalne aparaty: 

  • w EKG wykorzystywane są odprowadzenia z elektrodami, które umożliwiają zbadanie czynności elektrycznej serca,
  • w RR zakładany jest mankiet, który przez całą dobę mierzy ciśnienie tętnicze.

 

Skip to content