Echo serca- Łódź

Badanie echo serca jest podstawowym badaniem diagnostycznym wykonywanym przez lekarza specjalistę. Pozwala ono obejrzeć strukturę budowy narządu, a dzięki temu ocenić pracę jego konkretnych struktur. W opisie badania uwzględnia się budowę serca i naczyń krwionośnych z ewentualnymi wadami, mierzy parametry opisujące pracę serca, ocenia przepływ krwi w obrębie przedsionków i komór serca, dużych naczyń sercowych i naczyń wieńcowych oraz sprawdza prawidłowość pracy zastawek serca. Badanie pozwala również zdiagnozować obecność płynu (np. krwi) w worku osierdziowym.

Echokardiografia serca jest zalecane u pacjentów z:

  • migotaniem przedsionków,
  • zaburzeniami rytmu serca,
  • wadami serca,
  • chorobą wieńcową,
  • nadciśnieniem tętniczym.

Wskazane jest również u pacjentów po przebytym zawale serca oraz w przypadku chorób pozasercowych: cukrzycy, chorób płuc, nerek czy po udarze mózgu. USG serca wykonywane jest również przed planowymi operacjami. Przeprowadza się je też u chorych poddawanych niektórym rodzajom leczenia onkologicznego. Nie wskazuje się żadnych przeciwskazań do wykonania badania diagnostycznego.

Jak wygląda badanie?

Badanie echo jest wykonywane aparatem USG z użyciem specjalnej głowicy. Pacjent kładzie się na lewym boku, z lewą ręką pod głową. Prawą rękę układa wzdłuż tułowia. Następnie osoba wykonująca echo serca przykłada do klatki piersiowej głowicę ultradźwiękową aparatu z żelem. Echo serca trwa 15-30 minut, a wynik jest od ręki przygotowywany przez lekarza. Pozwala to na natychmiastowe dostrzeżenie występujących nieprawidłowości.

Jak się przygotować do echo serca?

Nie ma żadnego specjalnego przygotowania do badania echokardiograficznego, nie ma znaczenia również pora dnia wykonywania badania.

Skip to content