Metoda biofeedback (biologicznego sprzężenia zwrotnego) jest wykorzystywana w leczeniu chorych z nietrzymaniem stolca i zaparciami nawykowymi (głównie o typie anismus).

Terapia polega na treningach mięśni zwieraczy i mięśni dna miednicy. Chorzy ćwiczą pod okiem terapeuty dodatkowo obserwując ekran monitora. Na monitorze widoczny jest wykres obrazujący efekt ćwiczeń oraz wzorzec, do którego chory musi się zbliżyć dzięki powtarzaniu treningów. Dodatkowymi elementami wzmacniającymi informację zwrotną dla pacjenta mogą być obrazy oraz dźwięki.

Dobry lub bardzo dobry efekt uzyskuje się u około 70% leczonych chorych. Pozytywny efekt terapii nietrzymania stolca wiąże się także z wyraźnym polepszeniem jakości życia chorych. Jednym z najistotniejszych i koniecznych czynników znacznie poprawiającym efekt terapii jest powtarzanie treningów zgodnie z wytyczonym na wstępie harmonogramem.

Terapia metodą biofeedback jest całkowicie bezpieczna i pozbawiona efektów ubocznych.

Ze względu na wstydliwy charakter problem nietrzymania stolca jest wciąż niedoszacowany. Uważa się, że częstość jego występowania waha się od 2,5% do 15%. Pomimo, że większość uwagi poświęca się kobietom, szczególnie po urazach okołoporodowych i w okresie menopauzy, to częstość nietrzymania stolca u mężczyzn jest podobna i zależnie od wieku występuje u 7% w trzeciej do 22% w szóstej dekadzie życia. Problem nietrzymania stolca dotyka nie tylko osób starszych, ale także osoby młode.

Biofeedbeck zapewnia:

  • zwiększenie napięcia mięśni dna miednicy,
  • zwiększenie napięcia zwieraczy odbytu.

Ćwiczenia prowadzi fizjoterapeuta – mgr Aleksandra Juszczak.

Skip to content