Zabiegi pielęgnacyjne u chorych ze stomią

Wizyta pielęgniarska stomijna zawiera:

  • pielęgnację stomii z wymianą sprzętu stomijnego,
  • usuwanie szwów ze stomii,
  • doradztwo w zakresie doboru odpowiedniego sprzętu stomijnego,
  • profilaktykę powikłań okołostomijnych,
  • dopasowanie pasa brzusznego,
  • leczenie ran, odparzeń okołostomijnych,
  • irygację.