USG ciąży

USG ciąży jest wykonywane w każdym okresie ciąży. Badanie ultrasonograficzne (USG) zleca lekarz prowadzący ciążę.
Jest zwykle wykonywane w celu określenia wieku ciąży  oraz oceny zdrowia dziecka.