Punkcje stawów

Polega na wkłuciu igły do chorego stawu, dzięki czemu można pobrać z jego wnętrza płyn stawowy, a także podać miejscowo leki.