Kompresjoterapia

Leczenie uciskiem prowadzonym za pomocą specjalnej skarpety. Jest najczęściej niezbędnie konieczne do zagojenia owrzodzeń podudzi.

Szczególnie ważne jest stosowanie leczenia uciskowego u pacjentów z obrzękiem kończyny. Kompresja jest również stosowana w leczeniu zakrzepicy żył kończyn dolnych oraz zespołu pozapalnego. Prawidłowe postepowanie uciskowe wymaga zastosowania odpowiedniego wyrobu oraz przeszkolenia pacjenta.

W C. M. Argo doboru  wyrobu uciskowego dokonuje lekarz specjalista a edukację pacjenta przeprowadza wyspecjalizowana pielęgniarka.