Dermatoskopia

Metoda stosowana do oceny zmian skórnych.

Pozwala ona  bez pobierania wycinków stwierdzić, czy dana zmiana barwnikowa jest groźna, czy nie. Ma szczególne znaczenie w diagnostyce czerniaka.

Dermatoskop to połączenie lupy  z wystandaryzowanym źródłem światła, co pozwala uzyskiwać obrazy, które następnie mogą być obiektywnie ocenione przez lekarza. Jest metodą nieinwazyjną a samo badanie trwa kilka minut.