Badanie poziomu cukru

Oznaczanie poziomu cukru we krwi (glikemii) odgrywa podstawową rolę w diagnostyce i kontroli cukrzycy. Badanie to powinny również regularnie wykonywać osoby zdrowe.

Dwa podstawowe powody, dla których warto badać poziom glukozy (cukru) we krwi:

  • w celu ustalenia, czy poziom cukru mieści się w zakresie normy
  • w celu ewentualnego wykrycia lub monitorowania skuteczności leczenia: hiperglikemii (podwyższonego poziomu glukozy), hipoglikemii (obniżonego poziomu glukozy), cukrzycy oraz stanu przedcukrzycowego.