Badania w niepowodzeniach rozrodu

  • kariotyp u obojga rodziców- pakiet (w limfocytach krwi obwodowej)
  • badanie w kierunku trombofilii (mutacje w genach F2, F5, MTHFR I)