Badanie mikrobiologiczne rany – wymaz z rany

Wymaz z rany wykonywany jest w diagnostyce mikrobiologicznej zakażeń ran, zakażeń przyrannych i w nieprawidłowym procesie gojenia ran.