Manometria odbytu i odbytnicy

Manometria anorektalna

Jest to specjalistyczne badanie polegające na ocenie czynności zwieraczy odbytu poprzez pomiar zmian ciśnienia w odbycie i odbytnicy.

Wykonywane jest w przypadku:

  • zaparć
  • nietrzymania  stolca
  • wypadania odbytnicy
  • oceny funkcji odbytu i odbytnicy przed lub po zabiegach chirurgicznych tej okolicy przewodu pokarmowego.