TRUS –  jest to  przezodbytnicze badanie USG odbytu i odbytnicy (USG transrektalne)

Stosowane jest w proktologii do badania na przykład:

  • szczelin odbytu,
  • przetok okołoodbytniczych,
  • ropni,
  • guzów odbytu i odbytnicy (kwalifikacja do radioterapii przedoperacyjnej),
  • aparatu zwieraczowego (objawy nietrzymania gazów i stolca po porodach naturalnych lub operacjach w obrębie kanału odbytu i odbytnicy),

Badanie to służy ponadto do monitorowanie pacjentów po operacji raka (wczesne wykrywanie wznowy miejscowej),dlatego jest tak ważne dla pacjentów onkologicznych.

Dr Ryszard Kujawski zaleca również to badanie przy bólach okolicy odbytu.

Częstym następstwem naturalnych porodów jest okołoporodowe uszkodzenie zwieraczy. Objawia się ono przede wszystkim nietrzymaniem stolca lub gazów oraz brudzeniem bielizny. Wcześnie rozpoznane uszkodzenie zwieraczy umożliwia podjecie leczenia nawet przed wystąpieniem opisanych wyżej objawów.

Najlepszym badaniem dokładnie określającym zakres uszkodzenia mięśni zwieraczy jest badanie odbytu –

USG przezodbytnicze (TRUS). Jest całkowicie nieinwazyjne i bezbolesne.

Zapraszamy pacjentki do wykonywania badania TRUS w razie dolegliwości albo w celach profilaktycznych.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA:

U osób z podejrzeniem ropnia okołoodbytniczego, przetoki lub z niewydolnością zwieraczy, badanie jest wykonywane bez żadnego przygotowania.

Pacjenci z podejrzeniem guza odbytu lub odbytnicy spożywają rano lekki posiłek, a potem wykonują oczyszczenie jelita za pomocą lewatywy (ENEMA – gotowy zestaw dostępny w aptece bez recepty).

Badanie odbytu (TRUS) wykonuje dr Ryszard Kujawski, Adiunkt Kliniki Koloproktologii, kierowanej przez profesora Adama Dzikiego, mieszczącej się w Łodzi na placu Hallera.