Pro bono aegroti
Dla dobra chorego

TRUS- USG odbytu i odbytnicy

TRUS-  jest to  przezodbytnicze badanie USG odbytu i odbytnicy (usg transrektalne)

Stosowane jest w proktologii do badania:

-szczelin odbytu,

-przetok okołoodbytniczych,

-ropni,

-guzów odbytu i odbytnicy (kwalifikacja do radioterapii przedoperacyjnej),

-uszkodzenie aparatu zwieraczowego (objawy nietrzymania gazów i stolca po porodach naturalnych lub operacjach w obrębie kanału odbytu i odbytnicy),

-monitorowanie pacjentów po operacji raka (wczesne wykrywanie wznowy miejscowej),

-bóle okolicy odbytu.

Częstym następstwem naturalnych porodów jest okołoporodowe uszkodzenie zwieraczy. Objawia sie nietrzymaniem stolca lub gazów oraz brudzeniem bielizny. Wcześnie rozpoznane uszkodzenie zwieraczy umożliwia podjecie leczenia nawet przed wystąpieniem opisanych wyżej objawów.

Najlepszym badaniem dokładnie określającym zakres uszkodzenia mięśni zwieraczy jest USG przezodbytnicze (TRUS). Jest całkowicie nieinwazyjne i bezbolesne.

Zapraszamy pacjentki do wykonywania badania TRUS w razie dolegliwości albo w celach profilaktycznych.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA:

U osób z podejrzeniem ropnia okołoodbytniczego, przetoki lub z niewydolnością zwieraczy chory nie wymaga przygotowania do badania.

U osób z podejrzeniem guza odbytu lub odbytnicy wymagane jest oczyszczenie jelita za pomocą lewatywy  (ENEMA- gotowy zestaw do zakupienia w aptece bez recepty).

 

Wykonuje je dr Ryszard Kujawski pracujący w Klinice Koloproktologii , kierowanej przez profesora Adama Dzikiego ,mieszczącej się w Łodzi na placu Hallera.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług posiadaczy kart abonamentowych:

Znany lekarz