Pro bono aegroti
Dla dobra chorego

Opieka stomijna

Oferujemy nową usługę. Jest to opieka pielęgniarki stomijnej – mgr  Agnieszki Biskup, pracującej w Klinice Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej –  Centralny Szpital Weteranów na placu Hallera.

Wizyta pielęgniarska stomijna zawiera:

  • pielęgnację stomii z wymianą sprzętu stomijnego,
  • usuwanie szwów ze stomii,
  • doradztwo w zakresie doboru odpowiedniego sprzętu stomijnego,
  • profilaktykę powikłań okołostomijnych,
  • dopasowanie pasa brzusznego,
  • leczenie ran, odparzeń okołostomijnych,
  • irygację                                                                                                                                           Istnieje możliwość pielęgniarskich wizyt domowych (pielęgnacja stomii, lewatywa, cewnikowanie, iniekcje)

Zapraszamy do korzystania z naszych usług posiadaczy kart abonamentowych:

Znany lekarz