Zadaniem medycyny sportowej jest utrzymanie, bądź poprawa stanu zdrowia  oraz wykorzystanie wpływu aktywności fizycznej na organizm. Zajmuje się nie tylko zawodnikami sportowymi, ale wszystkimi osobami aktywnymi fizycznie.

Oferowane usługi w ramach medycyny sportowej:
– kwalifikacja do uprawiania sportu, mająca na celu wykluczenie ewentualnych przeciwwskazań zdrowotnych istotnych dla danej dyscypliny,
– badania okresowe (kontrolne badania stanu zdrowia powtarzane co 6 m-cy)
– omawianie  optymalnych  metod żywienia i treningu,
– kontrola efektów stosowanych metod treningowych,
– wydawanie orzeczeń i zaświadczeń,
– leczenie uszkodzeń ciała powstałych w wyniku uprawiania sportu

Zapraszamy na konsultacje do dr nauk med. Pawła Denysa – specjalisty ortopedii, traumatologii i medycyny sportowej. Dr Paweł Denys jest Adiunktem Kliniki Ortopedii i Traumatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej.