Nietrzymanie stolca – manometria anorektalna.

Manometria anorektalna jest to badanie przy pomocy którego oceniana jest czynność mięśni miednicy mniejszej i mięśni zwieraczy odbytu dlatego jest tak ważne dla pacjentów z nietrzymaniem stolca lub uporczywymi zaparciami.

Jest to badanie nieinwazyjne, całkowicie niebolesne, trwa kilkanaście minut.

Manometrię anorektalną wykorzystuje się w diagnostyce zaburzeń czynności dolnego odcinka przewodu pokarmowego, przede wszystkim: nietrzymania stolca i zaparć.

Badanie manometryczne wykonuje się głównie u osób:

– z objawami nietrzymania gazów lub stolca czy brudzeniem bielizny.

– przed zabiegami operacyjnymi w celu oceny wydolności zwieraczy i przed wyborem metody zabiegu np.: przed operacjami chorych z nawrotowymi przetokami okołoodbytniczymi, odbytniczo-pochwowymi, wypadaniem odbytnicy, plastyką krocza.

– z przewlekłymi, trudnymi w leczeniu zaparciami w celu różnicowania rodzaju zaparcia, podejrzeniem choroby Hirschsprunga, zaburzeniami czucia w obrębie dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

Wynik uzyskany w manometrii anorektalnej pozwala na precyzyjniejszą kwalifikację chorych z objawami nietrzymania stolca lub zaparciami do dalszego leczenia.

Metoda Biofeedback

Terapia nietrzymania gazów i stolca

Metoda biofeedback (biologicznego sprzężenia zwrotnego) jest wykorzystywana w leczeniu chorych z nietrzymaniem stolca i zaparciami nawykowymi (głównie o typie anismus).

Terapia polega na treningach mięśni zwieraczy i mięśni dna miednicy. Chorzy ćwiczą pod okiem terapeuty dodatkowo obserwując ekran monitora. Na monitorze widoczny jest wykres obrazujący efekt ćwiczeń oraz wzorzec, do którego chory musi się zbliżyć dzięki powtarzaniu treningów. Dodatkowymi elementami wzmacniającymi informację zwrotną dla pacjenta mogą być obrazy oraz dźwięki.

Dobry lub bardzo dobry efekt uzyskuje się u około 70% leczonych chorych. Pozytywny efekt terapii nietrzymania stolca wiąże się także z wyraźnym polepszeniem jakości życia chorych. Jednym z najistotniejszych i koniecznych czynników znacznie poprawiającym efekt terapii jest powtarzanie treningów zgodnie z wytyczonym na wstępie harmonogramem.

Terapia metodą biofeedback jest całkowicie bezpieczna i pozbawiona efektów ubocznych.

Badanie wykonuje dr hab. nauk med. Michał Mik.