Dr nauk med. Michał Chudzik

Specjalizuje się w  leczeniu:

 • zaburzeń rytmu serca,
 • niewydolności serca,
 • omdleń i utraty przytomności,
 • powikłań po implantacji

Przeprowadza  kwalifikacje do implantacji:

 • stymulatorów serca,
 • stymulatorów resynchronizujacych ( leczenie niewydolności serca)
 • kardiowerterów i defibrylatorów serca ( leczenie i zapobieganie nagłej śmierci sercowej)
Adiunkt Katedry  Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Szpital im. W. Biegańskiego. Z-ca Dyrektora Komitetu Edukacyjnego Europy Środkowo-Wschodniej Europejskiej Asocjacji Zaburzeń Rytmu Serca Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Stopień Dr nauk med.
Obszary działania
 • Kardiologia

Badania

 • Holter RR (ABPM)

  Przyrząd do całodobowego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi.. Składa się z mankietu do zakładania na ramię, oraz sprzężonego z nim rejestratora. Jest stosowany w przypadku diagnostyki nadciśnienia „białego fartucha” (czyli sytuacji, w której zdarzają się „skoki” ciśnienia związane ze stresem związanym z wizytą lekarską), w przypadku pacjentów z opornym na leczenie nadciśnieniem tętniczym a także do monitorowania

Zabiegi