Dr n. med. Katarzyna Denys

Dyplom psychologa uzyskała na Uniwersytecie Łódzkim (specjalność psychologia zdrowia i psychologia kliniczna), ukończyła studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego na UŁ. Zajmuje się diagnozą psychologiczną osób dorosłych, wsparciem psychologicznym oraz pracą terapeutyczną z osobami z zaburzeniami psychicznymi; głównie z zaburzeniami nastroju- depresją, z zaburzeniami lękowymi, z problemami emocjonalnymi. Pomaga osobom przeżywającym długotrwale smutek, stres, mającym kłopoty w radzeniu sobie z emocjami, osobom znajdującym się w sytuacjach trudnych- kłopoty w relacjach z innymi i w pracy zawodowej. W swojej pracy wykorzystuje założenia terapii poznawczo- behawioralnej.
Stopień naukowy Dr n. med.
Obszary działania
  • Psychologia
 

Badania

Zabiegi