Mgr Danuta Tulikowska

Danuta Tulikowska jest dyplomowaną pielęgniarką zajmującą się opracowywaniem ran trudno gojących, pielęgnacją stopy cukrzycowej , zakładaniem opatrunków podciśnieniowych.

Uczestniczy w większości konferencji poświęconych leczeniu ran. Sama prowadzi szkolenia dla pielęgniarek.

Badania

  • Wskaźnik kostka- ramię

    Jest to badanie określające iloraz ciśnienia skurczowego mierzonego na stopie do ciśnienia skurczowego na ramieniu wyznaczony u chorego leżącego. W obrębie stopy do jego wyznaczenia konieczne jest użycie detektora doplerowskiego fali ciągłej, natomiast w obrębie ramienia wyznaczane jak przy rutynowym pomiarze ciśnienia tętniczego.

Zabiegi

  • Kompresjoterapia

    Jest to leczenie uciskiem prowadzonym za pomocą specjalnej skarpety. Jest najczęściej niezbędnie konieczne do zagojenia owrzodzeń podudzi. Szczególnie ważne jest stosowanie leczenia uciskowego u pacjentów z obrzękiem kończyny. Kompresja jest również stosowana w leczeniu zakrzepicy żył kończyn dolnych oraz zespołu pozapalnego. Prawidłowe postepowanie uciskowe wymaga zastosowania odpowiedniego wyrobu oraz przeszkolenia pacjenta. W C. M. Argo

  • Leczenie ran opatrunkami podciśnieniowymi

    Leczenie owrzodzeń w przebiegu Zespołu Stopy Cukrzycowej, niedokrwienne owrzodzenie stóp, odleżyny, owrzodzenia podudzi, rany pourazowe i pooperacyjne. Stosowane są nowoczesne opatrunki i najnowsze metody leczenia (VAC- leczenie ran pod ciśnieniem, larwoterapia)