TRUS – badanie odbytu

USG przezodbytnicze odbytu i odbytnicy jest jednym z najważniejszych badań diagnostycznych wykorzystywanych w chorobach proktologicznych. Badanie jest bezbolesne. W przypadku stwierdzonego guza odbytu, należy wykonać przed badaniem lewatywę.

Badanie to wykonuje się w takich przypadkach jak:

  • podejrzenie ropni i przetok okołoodbytniczych
  • uszkodzenie aparatu zwieraczowego (objawy nietrzymania gazów i stolca po porodach naturalnych lub operacjach w obrębie kanału odbytu i odbytnicy)
  • ocena stopnia zaawansowania klinicznego guzów odbytu i odbytnicy (kwalifikacja do radioterapii przedoperacyjnej)
  • monitorowanie pacjentów po operacji raka (wczesne wykrywanie wznowy miejscowej)
  • bóle okolicy odbytu.