TRUS

Przezodbytnicze badanie USG odbytu i odbytnicy

USG przezodbytnicze odbytu i odbytnicy jest jednym z najważniejszych badań diagnostycznych wykorzystywanych w chorobach proktologicznych.

Badanie to wykonuje się w takich przypadkach jak:

  • podejrzenie ropni i przetok okołoodbytniczych
  • uszkodzenie aparatu zwieraczowego (objawy nietrzymania gazów i stolca po porodach naturalnych lub operacjach w obrębie kanału odbytu i odbytnicy)
  • ocena stopnia zaawansowania klinicznego guzów odbytu i odbytnicy (kwalifikacja do radioterapii przedoperacyjnej)
  • monitorowanie pacjentów po operacji raka (wczesne wykrywanie wznowy miejscowej)
  • bóle okolicy odbytu